Pro ochranu životů, majetku i přírody…

HAVARIJNÍ PLÁNY

Jiný pro stavbu, jiný pro farmu a úplně jiný pro čističku odpadních vod. Zpracujeme vám havarijní plán na míru přesně podle vašich potřeb.

Havarijní plán stavby

Nejen v záplavovém území. Ověřte si, zda havarijní plán po dobu realizace stavby nepotřebujete i vy.

Havarijní plán pro zemědělce

Od velkých zemědělských podniků až po malé farmy. Nezapomeňte na své zákonné povinnosti.

Nakládání s nebezpečnými látkami

A jejich skladování. Havarijní plán potřebují mít také například sběrné dvory nebo čerpací stanice.

Havarijní plány

Nakládáte se závadnými látkami, které by únikem mohly ohrozit jakost podzemních či povrchových vod?  Plánujete stavbu blízko vodního toku, nebo přímo v záplavovém území? Uvažujete o realizaci stavby v ochranném pásmu vodního zdroje?

PAK POTŘEBUJETE HAVARIJNÍ PLÁN!

Povinnost zpracování havarijního plánu se týká všech uživatelů závadných látek (tj. fyzických i právnických osob), které se závadnými látkami nakládají ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. Povinnost plyne ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), podrobnosti havarijního plánu definuje prováděcí vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Havarijní plán schvaluje místně příslušný vodoprávní úřad. K plánu se vyjadřuje i správce vodního toku, pokud může být havárií ovlivněn.

​Žádný strach, nemusíte na to být sami – my vám s havarijním plánem rádi pomůžeme. A postaráme se, aby v něm nic nechybělo.

CO VŠE NABÍZÍME?
 • Zpracování havarijního plánu stavby po dobu její realizace.
 • Zpracování havarijního plánu zařízení, kde dochází k nakládání s nebezpečnými látkami – kompostárna, sběrný dvůr, čistírna odpadních vod.
 • Zpracování havarijního plánu skladů ropných látek a čerpacích stanic pohonných hmot.
 • Zpracování havarijního plánu zemědělského podniku (farmy).
 • Zpracování havarijního plánu provozů, kde dochází ke skladování závadných látek potřebných pro provoz výroby.

Zajímá Vás orientační cena?

Cena havarijního plánu

se odvíjí od kvality podkladů, od spektra a množství závadných látek, lokalizace stavby (areálu) a režimu používání. U malých staveb se pohybuje v rozmezí 4 000 – 9 000 Kč. U havarijního plánu malé zemědělské farmy může být cena i nižší. U větších staveb je kalkulována individuálně. Vždy se však snažíme maximálně vyjít vstříc každému potenciálnímu klientu.

Proč právě my?

VÍCE O NÁS

Problematikou havarijních plánů se zabýváme více než 15 let. Naše zkušenosti vycházejí také z pětileté praxe pozice pracovníka vodoprávního úřadu. Zpracovávali jsme havarijní a povodňové plány pro stovky staveb, objektů, čistíren odpadních vod, zemědělských podniků a dalších, i velmi komplikovaných provozů. Neváhejte se nám ozvat, rádi vám zodpovíme všechny případné otázky.

Více o naší firmě najdete na webu PIPEKO.cz

Kontaktujte nás


Kontakt:

Ing. Lumír Pála
Tel: 603 259 502
E-mail: info@pipeko.cz

Poštovní adresa:
Čapkova 390
363 01 Ostrov

IČ: 68783531
Firma je plátce DPH.

  Jméno:*
  E-mail*:
  Telefon:
  Zpráva: